Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Η Περιφ.Αττικης καλει τους φορεις να συνεργαστουν για ....

Της Ελ.Δημοπουλου,
Εντεταλμενη της Π.Α για τον τουρισμο 

Στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Προβολής 2014-2020) αντιλαμβανόμαστε την ενεργοποίηση και λειτουργία του θεματικού συνεργατικού δικτύου «product club» πολιτιστικού τουρισμού, ως την πλέον ορθολογική λειτουργία για την αποδοτικότερη προβολή του μεγάλου πολιτιστικού αποθέματος της Αττικής. Θεματικά συνεργατικά δίκτυα στον τομέα του τουρισμού (product clubs) λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχουν συσταθεί σε περιορισμένη κλίμακα και στην Ελλάδα.
• Τι είναι λοιπόν τα «product clubs»;
Πρόκειται για μονοθεματικά και διακλαδικά δίκτυα συνεργασίας, στα οποία μετέχουν οργανισμοί, φορείς και επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων που στοχεύουν στην ίδια τουριστική αγορά, εν προκειμένω στην αγορά του πολιτιστικού τουρισμού. Από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής θα ενθαρρυνθεί την σύσταση αντίστοιχων «product clubs» και για άλλες μορφές τουρισμού πέραν του πολιτιστικού τουρισμού.
Ένα «product club» συστήνεται με σκοπό να προάγει την ανάπτυξη των μελών του, βοηθώντας τα να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες ή θεατές μέσα από τις ενέργειες μάρκετινγκ που θα υλοποιήσει. Εκτός από τις ενέργειες μάρκετινγκ μπορεί επίσης να αναπτύξει δράσεις σχετιζόμενες λ.χ. με την επιμόρφωση ή τον ποιοτικό έλεγχο των μελών του κοκ.
• Ποια θα είναι τα οφέλη για τα μέλη του «Product Club» Πολιτιστικού Τουρισμού της Αττικής;
Μέσα από τις ενέργειες προβολής που θα υλοποιήσει, θα προβληθούν αποτελεσματικότερα όσοι προσφέρουν πολιτιστικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες και θα μπορέσουν να αυξήσουν τα έσοδά τους τόσο αυξάνοντας τις πωλήσεις εισιτηρίων, όσο και διαθέτοντας εισιτήρια στη διεθνή αγορά. Επίσης, θα συμβάλει ώστε να διεθνοποιηθεί η δουλειά των πολιτιστικών φορέων της Αττικής προβάλλοντάς τη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στο διεθνές φιλότεχνο κοινό.
Στο πλαίσιο αυτό, στον προϋπολογισμό του νέου Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβολή του φορέα μας έχει προβλεφθεί ποσό για τη χρηματοδότηση των πρώτων δράσεων προβολής των «product clubs» θεματικού τουρισμού που θα συσταθούν τους προσεχείς μήνες.
Επίσης, υπάρχουν εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. για clusters ή για τεχνολογικές εφαρμογές στο χώρο του πολιτισμού), από τα οποία επίσης θα μπορούσαν τα εν λόγω «product clubs» να αντλήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση, προκειμένου να προάγουν τις δραστηριότητες των μελών τους.
Πέραν της ως άνω χρηματοδότησης προκύπτουν οφέλη για τα μέλη του «product club» και από τη μεταξύ τους δικτύωση, καθώς όπως ήταν προφανές κατά την πρόσφατη συνάντηση υπάρχει μεγάλη συμπληρωματικότητα στη δράση των παρόχων πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Αττικής, καθώς η δουλειά του ενός συμπληρώνει και δημιουργεί συνέργειες με τη δουλειά του άλλου.
Από την συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του θα δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις για τις επιμέρους δεσμεύσεις, αλλά και την οικονομική αυτοτέλεια κάθε δικτύου.
Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβολή (έτη 2016-2020) να στηρίξει οικονομικά το «product club» πολιτιστικού τουρισμού – όπως και άλλα αντίστοιχα θεματικά «product clubs» – εφόσον:
1. Έχει ως μέλη του παρόχους πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικοί οργανισμοί, δήμοι, επιχειρήσεις κοκ.) που προσφέρουν πολιτιστικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου με απόλυτο επαγγελματισμό και με τρόπο ενδιαφέροντα και ελκυστικό για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες της Αττικής.
2. Αποτελεί ένα ανοικτό δίκτυο, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν οποιαδήποτε στιγμή και νέα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του ανωτέρω σημείου.
3. Υποβάλλει στην Περιφέρεια Αττικής ένα σχέδιο δράσης για την προβολή των μελών του, στο οποίο θα υπάρχει και ίδια οικονομική συμμετοχή.
4. Έχει νομική υπόσταση και διαθέτει ΑΦΜ, προκειμένου να μπορεί να εισπράξει χρήματα από το δημόσιο.
• Γιατί ενδιαφέρεται η Περιφέρεια Αττικής να στηρίξει τη σύσταση του «product club» πολιτιστικού τουρισμού και να το χρηματοδοτήσει;
Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής τουριστικής προβολής θέλουμε να εστιάσουμε σε ώριμα πολιτιστικά προϊόντα που θα προβάλλονται με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να προκαλέσουμε αύξηση της επισκεψιμότητας και των εσόδων, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλού μορφωτικού επιπέδου σε όλες τις εποχές του χρόνου.
Μέσω του «product club» πολιτιστικού τουρισμού η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να εξασφαλίσει συνέργειες για την τουριστική προβολή του προορισμού με υψηλού επιπέδου περιεχόμενο, συνεργαζόμενη με μια συλλογικότητα παρά με πολλούς μεμονωμένους πολιτιστικούς φορείς και επιχειρήσεις, εξοικονομώντας οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
• Ποιες δράσεις του «product club» θα υποστηρίξει η Περιφέρεια Αττικής;
Η Περιφέρεια δεν θα στηρίξει αυτό καθεαυτό το δίκτυο συνεργασίας, αλλά το πρόγραμμα δράσης που αυτό θα υποβάλει, αποτελούμενο λ.χ. από:
• επαφές και φιλοξενία ειδικευμένων τουριστικών πρακτόρων και tour operators,
• ενέργειες δημοσιότητας προς τα ειδικευμένα μέσα ενημέρωσης Ελλάδας και εξωτερικού με την αποστολή δελτίων τύπου, τη φιλοξενία μεμονωμένων δημοσιογράφων και τη διοργάνωση ομαδικών δημοσιογραφικών επισκέψεων από το εξωτερικό,
• συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις και συνέδρια,
• ενέργειες διαδικτυακής προβολής, ιδίως στα κοινωνικά δίκτυα,
• branding για τον πολιτιστικό τουρισμό της Αττικής,
• μεταφορά τεχνογνωσίας στα μέλη του «product club».
Η Περιφέρεια Αττικής θα αξιοποιήσει τα δικά της μέσα τουριστικής προβολής προκειμένου να αναδείξει τη δουλειά εκείνων των «product club» – φορέων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων – που προσφέρουν εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο, με απόλυτο επαγγελματισμό και ποιότητα. Για το λόγο αυτό, κατά τη σύσταση των δικτύων θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μελών του.
Τα εν λόγω μέσα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής που θα αξιοποιηθούν για την προβολή των μελών του «product club» περιλαμβάνουν:
• το τουριστικό portal της Περιφέρειας,
• την παρουσία της Περιφέρειας στα κοινωνικά δίκτυα,
• τις συστηματικές επαφές με θεματικούς tour operators (π.χ. μέσω fam trips),
• τη στοχευμένη δημοσιότητα στα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ,
• την επιμόρφωση των τοπικών επαγγελματιών,
• κάθε άλλο πρόσφορο μέσο του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής.
Λίγα λόγια για την νομική μορφή
 Μια απόφαση που καλούνται να πάρουν όσοι φορείς και επιχειρήσεις ενταχθούν στο «product club» αφορά τη νομική μορφή που αυτό θα αποκτήσει. Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα εμπλακεί στην απόφαση περί νομικής μορφής, καθώς είναι θέμα για το οποίο καλούνται να αποφασίσουν μόνο όσοι πολιτιστικοί φορείς, δήμοι και επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο «product club». Για την καλύτερη προετοιμασία της ιδρυτικής συνάντησης προτείνουμε οι παριστάμενοι να έχουν εκ των προτέρων εξετάσει σε ποιες νομικές μορφές έχουν ή δεν έχουν πρόβλημα οι φορείς τους να μετάσχουν.
Εκτός από μια συγκεκριμένη νομική μορφή, το δίκτυο («product club») θα μπορούσε ακόμη να περιοριστεί στη μορφή ενός άτυπου δικτύου συνεργασίας, όπου μέσα από την ηλεκτρονική επικοινωνία και την πραγματοποίηση κάποιων συναντήσεων θα αποφασίζονται και θα υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις. Βεβαίως, ένα τέτοιο άτυπο δίκτυο προφανώς θα στερείται δικού του ΑΦΜ και έτσι δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής ούτε όμως από άλλες εθνικές ή κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης.
Με την απόκτηση νομικής οντότητας – π.χ. ως σωματείο ή ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία – αυτό το ζήτημα ξεπερνιέται.
Εκτός από τη νομική μορφή, σκόπιμο είναι να αποφασιστούν κατά τη σύσταση του «product club» και τα ακόλουθα καταστατικά στοιχεία λειτουργίας:
• Κριτήρια αποδοχής μελών,
• Διοίκηση του «product club» (π.χ. μέσω συντονιστή, συντονιστικής επιτροπής ή διοικητικού συμβουλίου),
• Υποχρεώσεις μελών,
• Εισφορές μελών για τη δημιουργία ενός «κουμπαρά» με σκοπό τη διενέργεια ενεργειών προβολής ή άλλων δράσεων ,
• Ηλεκτρονικός διευθυνσιογράφος (e-mailing list) για την εύκολη επικοινωνία μεταξύ των μελών του δικτύου,
• Συχνότητα συναντήσεων,
• Πρόγραμμα δράσης του «product club» που θα υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής για οικονομική στήριξη.
Για το λόγο αυτό και για να διευκολύνει η Περιφέρεια Αττικής το συντονισμό της δημιουργίας του πρώτου θεματικού διακλαδικού δικτύου συνεργασίας («product club») στον Πολιτιστικό Τουρισμό, παρακαλούμε να επικοινωνησετε με τη Διεύθυνση Τουρισμου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου